HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Uczniowie po wejściu do szkoły  udają się bezpośrednio do swoich klas.

klasa      Nr sali   Godzina zakończenia     Uczniowie według numerów w dzienniku          

Kl.1        50           8.00- 8.20            Od nr 1 do nr 11              

Kl.1        50           8.30- 8.50            Od nr 12 do nr 22           

Kl.5b      44           8.00- 8.20            Od nr 1 do nr 11              

Kl.5b      44           8.30- 8.50            Od nr 12 do nr 22           

Kl.7        18           8.00- 8.20            Od nr 1 do nr 10              

Kl.7        18           8.30- 8.50            Od nr 11 do nr 20           

Kl.2        52           9.10- 9.30            Od nr 1 do nr 12              

Kl.2        52           9.40- 10.00          Od nr 13 do nr 25           

Kl.5a      19           9.10- 9.30            Od nr 1 do nr 12              

Kl.5a      19           9.40- 10.00          Od nr 13 do nr 23           

Kl.6        48           9.10- 9.30            Od nr 1 do nr 11              

Kl.6        48           9.40- 10.00          Od nr 12 do nr 22           

Kl.3        51           10.10-10.40         Od nr 1 do nr 8

Kl.3        51           10.50- 11.20       Od nr 9 do nr 16              

Kl.8        20           10.10-10.40         Od nr 1 do nr 12              

Kl.8        20           10.50- 11.20       Od nr 13 do nr 24           

Dowóz dzieci na zakończenie roku szkolnego we własnym zakresie.

Dzieci obowiązkowo muszą mieć maseczki .

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie dzieci. Rodzice pozostają na zewnątrz budynku w bezpiecznej odległości 1,5m