UWAGA
Zajęcia z projektu „ Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości”   ODWOŁANE!
PROWADZĄCY: nauczyciela  Jolanta Cybulska
03.02.2021  Zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki gr 2, 14.20-15.05
04.02.2021  Nowoczesny świat – posługiwanie się TIK o godz. 12.40-13.25