Szanowni Państwo,
klub sportowy „Zalesie” Wójcice reaktywuje sekcję piłki nożnej dziewcząt, która istniała w 2019r.
Nawiązały się wtedy kontakty z partnerskim miastem Jelcza-Laskowic Rtyne co wpłynęło na wymianę dzieci, organizację turniejów piłkarskich, obozów sportowych oraz spotkań integracyjnych.
Zajęcia z młodymi dziewczętami prowadzić chcemy w dwóch grupach wiekowych
7 lat-10 lat
10 lat—15 lat
Zajęcia prowadził będzie instruktor piłki nożnej Waldemar Krasicki
Zapisy proszę kierować pod nr telefonu: 608-027-196