TERMIN

POTWIERDZENIA WOLI

uczęszczania do przedszkola

od 16.03.2022 do 18.03.2022 do godzIny 15.00

ELEKTRONICZNIE.