SAMORZĄD UCZNIOWSKI

w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca:

Julia Oprzędek

Zastępca:

 Amelia Dąbek

Skarbnik:

Przemysław Rudnicki