Dzien ziemi1

plakat rekrutacyjny

Szczęść Boże!

 

Dzisiaj otrzymaliśmy od Pani darowiznę złożoną w imieniu Przedszkola
w Publicznej Szkole PodstawowejJana Brzechwy w Minkowicach Oławskich.

Darowizna złożona została w ramach akcji "Wyślij pączka do Afryki 2021".

Misjonarze zamienią Państwa ofiarę w wysokości 200 PLN na posiłki dla osieroconych dzieci,
lekarstwa dla chorych, czystą i zdrową wodę i wiele innych dobrych rzeczy.

Państwa pomoc przez ręce misjonarzy kapucynów trafi do najbardziej potrzebujących.

Dzięki Państwa wpłacie dzieci zjedzą ciepły posiłek, pójdą do szkoły i poczują, że ktoś o nich dba. Bardzo dziękujemy.

Dzięki Państwa wpłacie otoczymy opieką ludzi starszych, samotnych i niezaradnych. Bardzo dziękujemy!

Dzięki Państwa wpłacie nasi misjonarze spełnią wiele uczynków miłosierdzia.

To będą Wasze uczynki miłosierdzia!

Prosimy zachęcić bliskich i przyjaciół do przyłączenia się do misyjnego dzieła Kościoła a wspólnie zrobimy wiele dobrego!

Misjonarze kapucyni otaczają Was swoją modlitw

bpt Jerzy Steliga OFMCap

image003

Przypominamy o dostarczeniu do szkoły pisemnego potwierdzenia  przez rodzica woli przyjęcia do placówki w terminie
od 15.03.2021r. 19.03.2021r. do godz. 15 00  
UWAGA
zajęcia z projektu „ Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości
Nowoczesny świat – posługiwanie się TIK o godz. 12.40-13.25 
w dniu  04.03.2021 ODWOŁANE!!!
PROWADZĄCY: nauczyciel  Jolanta Cybulska

UWAGA RODZICE

ZAPISY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA i DO I KLASY

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  im. J.BRZECHWY w Minkowicach Oł.

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

BURMISTRZ JELCZA-LASKOWIC ogłasza terminy rekrutacji do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych  w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy                                 w Minkowicach Oławskich na rok szkolny 2021/2022.

  • 08.02.2021r.-12.02.2021r.złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym  roku szkolnym
  • 22.02.2021r. 05.03.2021r. do godz. 1500 Składanie podpisanych przez rodziców/ opiekunów prawnych wniosków  o przyjęcie do publicznego przedszkola i I klasy PSP  wraz z dokumentami i oświadczeniami.
  • 08.03.2021r. 11.03.2021r.  Prace Komisji Kwalifikacyjnej. 
  • 12.03.2021r. do godz.  1500 Opublikowanie w przedszkolu i szkole list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem  do przedszkola. 
  • 15.03.2021r. 19.03.2021r. do godz. 1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do placówki. 
  • 22.03.2021r. do godz. 1500 Opublikowanie w przedszkolu , szkole list dzieci przyjętych  i nieprzyjętych.

Terminy rekrutacji uzupełniającej w zarządzeniu burmistrza BN.0050.599.2021 z dnia 29 stycznia 2021r.

Wnioski do pobrania w szkole lub  na stronie internetowej : http://pspminkowice.pl/index.php/rekrutacja

E-dziennik

baner vulcan 1

BIP

bip logo

Go to top
Template by JoomlaShine